Jumat, 04 April 2014

GUNUNG GALUNGGUNG

Gunung Galunggung memiliki kawah Galunggung yang terletak di koordinat 7°15’ LS dan 108°03’BT. Secara administratif termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Dengan kota terdekat Tasikmalaya dan Garut. Tipe gunung api strato dengan ketinggian 2.168 m dpl. Pos pengamatan di Desa Padakembang, Kec.Padakembang, Singaparna, Kab. Tasikmalaya posisi geografis 7°17’55,45” LS dan 108°06’45,96”’BT pada ketinggian 577 dpl.

Potensi penduduk terpapar akibat aliran lahar pada KRB 2 terdapat 14.968 jiwa yang terdiri dari 7.459 jiwa laki-laki dan 7.509 jiwa perempuan di 9 desa pada 3 kecamatan dan 1 kabupaten yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Pada KRB 1 penduduk berpotensi terpapar sebanyak 84.649 jiwa dengan 7.459 jiwa laki-laki dan 7.509 jiwa perempuan pada 60 desa di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Maka jumlah total penduduk terpapar pada KRB 2 dan 1 adalah 99.617 jiwa.
Bangunan terpapar pada KRB 2 akibat lahar sejumlah 3.588 unit bangunan yang terdiri dari rumah 3.588 unit, pendidikan 68 unit dan kesehatan 3 unit. Pada KRB 1 berjumlah 20.918 unit yang terdiri dari rumah 20.600 unit, pendidikan 68 unit dan kesehatan 1 unit. Maka total bangunan terpapar pada KRB 2 dan 1 adalah 24.577 unit bangunan terpapar.
Seluas 58 Ha lingkungan terpapar pada KRB 3 akibat aliran lahar yang terdiri dari badan air 24 Ha, hutan 2 Ha, lahan pertanian 2 Ha, dan semak belukar 30 Ha. Pada KRB 2 seluas 4.017 Ha yang terdiri dari badan air 83 Ha, hutan 2.250 Ha, pemukiman 207 Ha, lahan pertanian 773 Ha, semak belukar 530 Ha dan lainnya 174 Ha. Sedangkan untuk KRB 1 seluas 3.804 Ha lingkugan terpapar yang terdiri dari badan air 76 Ha, hutan 182 Ha, pemukiman 915 Ha, lahan pertanian 2.206 Ha, semak belukar 420 Ha dan lainnya 5 Ha. Total lingkungan terpapar pada seluruh KRB adalah 7.879 Ha. Akibat lontaran batu pijar dan atau abu vulkanik yang jatuh merata di KRB 2 adalah seluas 7.488 Ha dan di KRB 1 seluas 7.218 Ha.

0 komentar:

Posting Komentar